MUDr. Martin Jarolímek

Bývalý primář DPS Ondřejov, které založil se svými spolupracovníky v roce 1986 a od té doby jej vedl až do roku 2020. Dále stál u vzniku následujících organizací:

 • Fokus (chráněné a tréninkové dílny pro psychotické pacienty, tréninkové bydlení, sociální klub a denní sanatorium)
 • Baobab (volnočasové aktivity pro psychotické pacienty)
 • Česká asociace pro psychické zdraví (terapeutická komunita pro psychotické pacienty, právní poradenství a telefonní linka pomoci, vydávání časopisu Esprit)
 • Česká společnost pro dušení zdraví (volnočasové aktivity pro psychotické pacienty, psychologická poradna a projekt pro matky s dětmi)
 • Greendoors (Café na půl cesty, Kavárna V. kolona v PN Bohnice, tréninková práce a bydlení)
 • Centrum krizové intervence v PN Bohnice (pomoc lidem v krizových situacích, 8 lůžek)
 • RIAPS (pomoc lidem v krizových situacích)
 • Festival mezi ploty v PN Bohnice (hudební a dramatický festival)
 • Sympathea (rodičovské hnutí)

Zakladatel a dlouhodobý člen „transformační skupiny pro obor psychiatrie“

Odborná kvalifikace

 • Lékař psychiatr a psychoterapeut
 • 5letý výcvik SUR
 • 3letý výcvik v KBT
 • 3letý výcvik v rodinné a párové terapii
 • Hypnoterapie I. a II.
 • Balintovské supervize
 • Kurz vedení terapeutického týmu

Profesní zaměření na komplexní terapie psychóz a tzv. duálních diagnóz (souběh schizofrenie a nadužívání návykových látek)

Přednášková a publikační činnost

Velká řada přednášek a referátů na psychiatrických a psychoterapeutických fórech

Řada článku v odborných periodicích

Knihy:

 • O nemoci, která se nazývá shizofrenie
 • Zuzanin příběh
 • Já blázním s vámi
 • O lidech se schizofrenií

Pracovní působení

 • Psychiatrická léčebna Kosmonosy
 • Psychiatrická ambulance Mladá Boleslav
 • Psychiatrická klinika Ke Karlovu Praha 2
 • Psychosomatická klinika Praha 6
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov

Nyní působí  jako psychiatr ve zdravotnickém zařízení Remedis (každý den vyjma úterý)

Telefon

777 937 901

Email

schiza@martinjarolimek.cz